Протокол за приемане на батерии за диагностика и обновяване

Условие за обновяване/реновиране/ на батерия: електрониката да е здрава

Дата : ……………………………….. | N : …………………………..

Име : ………………………………………………………………………………………… | Телефон : ………………………………………
Диагнистика при приемане:
Модел : …………………………………………………………………….. | Брой клетки : ……………………………………………….
Външно състояние и прочитане на електрониката : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Какво представлява обновяване/реновиране/ на батерия за лаптоп
Прецизно отваряне на батерията
Демонтаж на стария пакет от Li-ion елементи / клетки /
Изработване на нов пакет с нови елементи посредсвом точкови заварки
Препрограмиране на контролера, нулиране на цикли, грешки и дата
монтаж , тест и калибриране на батерията

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                     /…………………………/                                                                                  /……………………..…/


Протокол за приемане на батерии за диагностика и обновяване

Условие за обновяване/реновиране/ на батерия: електрониката да е здрава

Дата : ……………………………….. | N : …………………………..

Име : ………………………………………………………………………………………… | Телефон : ………………………………………
Диагнистика при приемане:
Модел : …………………………………………………………………….. | Брой клетки : ……………………………………………….
Външно състояние и прочитане на електрониката : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Какво представлява обновяване/реновиране/ на батерия за лаптоп
Прецизно отваряне на батерията
Демонтаж на стария пакет от Li-ion елементи / клетки /
Изработване на нов пакет с нови елементи посредсвом точкови заварки
Препрограмиране на контролера, нулиране на цикли, грешки и дата
монтаж , тест и калибриране на батерията

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                     /…………………………/                                                                                  /……………………..…/

BACK